Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Általános parkolási információk, körzetek, várakozási információk

Józsefvárosi övezetek és parkolási információk térképen:

Övezetek 1; Övezetek 2

2010. január 1-től a Józsefvárosi Önkormányzat saját kezébe vette a parkolás üzemeltetését. Polgármester Úr javaslatára a képviselő-testület 2009. december 2-i ülésén döntött így. A kerület a Centrum Parkoló Kft-vel kötött szerződését 2009. december 31-i hatállyal megszüntette. Józsefváros hosszútávon az addigi bevétel többszörösével számolt a parkolás saját kézbe vételével.

Az új Országgyűlés 2010-ben, ülésszakának első napjaiban fogadta el azt a közterületi parkolással kapcsolatos törvényt, amelynek fő célkitűzése az volt, hogy véget vessen a "magáncégek vircsaftjának" a parkolás területén. Az új jogszabály értelmében parkolási szolgáltatást, parkolás-üzemeltetést, - ellenőrzést csak maga az önkormányzat vagy az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő, általa alapított cég láthatja el a jövőben.

Józsefváros e törvényt is megelőzte, amikor az Önkormányzat arról döntött, hogy maga látja el a parkolás üzemeltetést. A döntésnek köszönhetően 2010. január óta a parkolási bevétel 100%-a a kerületé. Az idő azt is bizonyította, hogy a vártnak megfelelően teljesültek a bevételek.

A törvényjavaslat előírja azt is, hogy a parkolás-üzemeltetéssel foglalkozó cég tulajdonrésze nem elidegeníthető. A jogszabály hatályba lépett, és ha a jelenleg még meglévő, magáncégeknél lévő szerződések kifutnak, illetve azokat az önkormányzatok felmondják, abban az esetben kialakulhat egy olyan gyakorlat, hogy valóban teljes egészében az ország területén, Budapestet is beleértve, önkormányzati üzemeltetésbe kerül a parkolás. Egy évvel az után, hogy Józsefváros saját kezébe vette a közterületi parkolás üzemeltetését 371 millió forintos bevételt könyvelhet el, amelyből a 212 millió forint haszon a kerületé maradt.

Az üzemeltető váltást megelőzően a kerület csupán töredékét kapta a Centrum Parkolási Kft-től – 2009-ben mindössze 53 millió forintot. Ennek pontosan négyszerese maradt a józsefvárosiaké már 2010-ben. Az önkormányzatnak így több pénze lesz közlekedésbiztonságra is, például zebrák építésére.

A sikeres működésnek köszönhető az is, hogy 2012-től a kerületben már lakosonként jár az ingyenes parkolási engedély, amelynek kiváltásáért 2015-évtől még regisztrációs díjat sem kell fizetni a parkoló övezetben lakóknak, a tulajdonos második autójára pedig kedvezményesen lehet matricát venni.

Józsefvárosban díjtarifa (parkolási óradíj) szempontjából jelenleg három parkolási díjtarifa övezet van.

  • A II. számú díjövezet, a Palota negyed, ahol az Üllői út - Múzeum krt. - Rákóczi út - József krt. által határolt területen az egy órai parkolási díj 440.-HUF. Az övezetben 08:00 - 20:00 között kell parkoló díjat fizetni.
  • A IV. tarifaövezet a József körúttól kifelé eső terület, amely a Rákóczi út - Baross tér - Kerepesi út – Keleti Pu. – Lóvásár u. – Mosonyi u. - Fiumei út – Orczy út - Üllői út - József krt. - Rákóczi út által határolt terület. Itt egy órai parkolás díja: 265.- HUF, díjfizetési időszak 08:00 - 18:00között
  • Míg a rendelet szerinti V. számú díjövezetben, amelyik a Százados úti negyedet, ebben az Asztalos S. u. – Salgótarjáni út – Hungária krt. – Kerepesi út által határolt területet, foglalja magában, 175.-HUF/ó a tarifa.

Díjfizető zónáink száma: 9


A díjfizető övezetek területén várakozni csak parkolási díj megfizetése mellett, vagy a különféle várakozási hozzájárulások birtokában szabad. A parkolási díj megfizethető a parkolási zónákban elhelyezett parkolójegy kiadó automatákból készpénz érme bedobásával megváltott parkolójegy vásárlásával, vagy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül mobiltelefonról indított mobil parkolással.

Parkolási díj megfizetése nélkül várakozhatnak a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek, a figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt és azt használó járművek, lakossági várakozási hozzájárulás birtokában az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező józsefvárosi lakosok regisztrált járművei, a városrendészeti behajtási-és várakozási engedéllyel rendelkező járművek, az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokában az egészségügyi és szociális ellátást végzők járművei.

A Józsefváros területén díjfizető övezetekben állandó bejelentett lakosok az üzemben tartásukban álló egy autóra lakossági várakozási hozzájárulást kaphatnak, ha az autónak ők az üzemben tartói.

Új lakossági várakozási hozzájárulás folyamatosan igényelhető. A várakozási engedély kiadásának 2015. január 1-től kezdődően nem már nincsen eljárási díja. A torlódások elkerülése érdekében célszerű igénybe venni az elektronikus utat.

Regisztrációt követően a weboldalra újra belépve az ÜGYFÉLKAPU „Lakossági engedély igénylése/ hosszabbítása" menüpontján keresztül lehet új lakossági engedélyt kérni, vagy a már meglévő lakossági engedélyt meghosszabbíttatni. Ha a megelőző évben már volt az autójára lakossági engedélye, és sem a jogosult, sem a gépkocsija adataiban nincs változás, akkor a meghosszabbítást kell bejelölni, új gépkocsi esetén viszont új engedélyt kell igényelni.

A személyes-és a gépjármű adatokat, illetőleg a lejáró engedély számát hosszabbítás esetén is kérjük megadni.

Amennyiben az év közben eladja gépkocsiját, és új autót vásárol, akkor az engedélyben módosítanunk kell az autó adatait. Ebben az esetben nem kell új igényt benyújtani, elegendő elektronikus levélben, vagy személyesen bejelenteni az autó cserét és bemutatni az új forgalmi engedélyt. Rendszámcsere esetén is elegendő ez a fajta bejelentés.

Lakossági várakozási hozzájárulás természetesen személyesen is igényelhető a Német u. 17-19. sz. alatti ügyfélszolgálaton. Az engedély kiadásához szükséges a gépjárműadó megfizetésének igazolása, amelyről az igazolást Önök helyett mi megkérjük az adóhatóságtól. Az ellenőrzés a Parkolási igazgatóság részéről hosszabb időt vesz igénybe, ám a lakossági várakozási hozzájárulást kiadjuk azonnal, de adó, vagy parkolási pótdíj tartozás esetén visszavonjuk, egészen a tartozás kiegyenlítéséig.

A várakozási engedélyt azok a Józsefváros díjfizető övezeteiben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek is megkaphatják, akik munkáltatójuktól, cégüktől (az annak tulajdonában álló) gépkocsit kapták meg állandó használatra. Ebben az esetben a munkáltató cégszerű nyilatkozatát is mellékelni kell a kizárólagos használatról. Ugyanígy a lízingelt/tartós bérletbe átvett gépkocsikra is jár a várakozási hozzájárulás, ez esetben a lízingszerződés, ill. tartósbérleti szerződés mellékelésére van szükség. Magánszemélyek közötti kölcsön adást, vagy üzemben tartói jog átruházást csak a forgalmi engedélybe bejegyezve tudunk elfogadni.

A lakossági várakozási hozzájárulás költségtérítés mentes, de a lakosonkénti második autóra most is meg kell fizetni az éves parkolási díjat. Az éves parkolási díj az adott területen érvényes egy órai parkolási díj 250 szeresének, a gépkocsi környezetvédelmi besorolásának megfelelő kedvezménnyel csökkentett összege.

Gazdálkodói várakozási hozzájárulást a kerület, fizető övezeteiben fiókkal, telephellyel, székhellyel rendelkező intézmények, vállalkozások, szervezetek kérhetnek a tulajdonukban, üzemeltetésükben lévő gépkocsikra. Az intézményi várakozási hozzájárulás parkolási óradíjkedvezménye 50 százalékos, amelyet a jegyváltáskor, vagy a mobil parkoláskor érvényesíthetnek. A gazdálkodói várakozási hozzájáruláshoz mellékelni kell a cégkivonat, aláírási címpéldány, gépjárműadó nullás adóigazolás másolatát, szükség esetén egy meghatalmazás eredeti példányát. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás költségtérítése nem változott, gépjárművenként 3.000.-HUF.

Szeretnénk figyelmüket felhívni, hogy ha a járműnek adó vagy parkolási díjtartozása van, nem adható ki a lakossági várakozási hozzájárulás, vagy a kiadott engedélyt vissza kell vonni.