Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Pótdíjazás, reklamáció, ügyfélkapu bejelentkezés

A közterületi parkolókat üzemeltető önkormányzatoknak joguk van díjat és pótdíjat szedni, amelyet a parkolóhelyet igénybe vevő autósnak meg kell fizetnie. Ezt a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény mondja ki:

15. § (3) Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.

(4) Az (1) bekezdésben, továbbá a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díjak és pótdíjak befizetéséről az igénybe vevő köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást.

A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető, de a parkolás üzemeltetető pótdíjazásával kapcsolatos járulékos költségei igen.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a díjfizetési kötelezettség alá eső területen fizetés nélkül parkol, vagy tényleges parkolás a kifizetett parkolási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perccel túllépi.

Amennyiben munkatársunk lejárt jegy miatt pótdíjazza, akkor a türelmi idő nem az ellenőrzés, hanem az előző (lejárt) jegy lejártától számítandó.

Ha banki utalással fizeti meg a pótdíjat, akkor a közlemény rovatban adja meg az autó rendszámát és a csekken olvasható befizető azonosítót.

PARKOLÁSI PÓTDÍJBESZEDÉSI SZÁMLÁINK:

 • Józsefvárosi területen: 10403387-00028868-00000004
 • Fővárosi területen: 10403387-00028869-00000003

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra az alábbi területeken és közutakon nem jogosítanak:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József krt.
 • Múzeum krt.
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Pu. indulási és érkezési oldal

A Józsefváros törzsvagyonához tartozó közterületi várakozóhelyek igénybevételének szabályait, így a JGK Zrt. Parkolási Igazgatóság, mint üzemeltető és a várakozóhelyet igénybe vevő gépjármű tulajdonos között, a gépjármű leparkolásával, mint ráutaló magatartással létrejövő polgári jogi szerződés feltételeit, a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg különösen a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI.4). Fővárosi Közgyűlési rendelet (továbbiakban Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv rögzíti.

Amennyiben az ügyfél a várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat határidőben nem fizeti meg, úgy a JGK Zrt. Parkolási Igazgatóság üzemeltető jogosult a követelést akár jogi úton érvényesíteni, amelynek költségét az ügyfélre terheli.

A jogérvényesítés költségei magukba foglalják különösen a fizetési felszólítások postai és ügyviteli költségeit, a gépjármű nyilvántartóból történő adatlekérdezés díját, az esetleges ügyvédi munkadíjat, s az esetleges bírósági eljárás költségeinek a megfizetését is, amelyek összege néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedhet.

A pótdíj törlésének eseteit jogszabály írja le. Az ettől eltérő esetekben nincs lehetőségünk a kiszabott pótdíjazási igényünktől eltekinteni.

Töröljük a pótdíjazást, ha:

 • nem volt jegye, de a pótdíjazást követő öt percen belül jegyet váltott, vagy MOBIL parkolást indított, és ezt ügyfélszolgálatunkon bemutatja,
 • a pótdíjazás idejében már volt elindított és aktív MOBIL parkolása, és ezt az NMF Zrt. nyilvántartása igazolja.
 • a pótdíjazás előtt már megváltott parkolójegyét utólag eredetiben bemutatja az Ügyfélszolgálati irodánkban.
 • a pótdíjazáskor a gépkocsiban kihelyezett, de csak részben látható (így aztán a jogosultság szempontjából a helyszínen nem teljes körűen ellenőrizhető) mozgáskorlátozott személy igazolványát azonosításra alkalmas módon ügyfélszolgálatunkon bemutatja.

Semmilyen egyéb esetben nem helyezzük hatályán kívül a pótdíjazásunkat.

Így különösen:

 • ha jól láthatóan lejárt parkolójegy miatt pótdíjaztuk a járművet,
 • ha jól látható, hogy a mozgásában korlátozott személy igazolványa nincs az első szélvédő mögött, és a kocsin nincs mozgáskorlátozottságra utaló jelzés,
 • ha jól látható, hogy a jegyeinken rendszeresített biztonsági jelzés hiányzik, az érvényességét megváltoztatták. (ebben az utóbbi esetben büntető feljelentési is teszünk okirat hamisítás megalapozott gyanúja miatt!)

Ez utóbbi esetben a gépjárművel szemben hatósági intézkedést kezdeményezünk, és büntető feljelentést is teszünk a nyomozó hatóságnál.

A kiszabott pótdíj is csak akkor törölhető, ha a pótdíjazott járműre nincs egy hónapnál régebbi pótdíjtartozás nyilvántartásunkban.

A parkolójegy kiadó automaták on-line kapcsolatban állnak a központi szerverünkkel, és az ellenőrök PDA eszközeivel együtt a GPS-en keresztül folyamatosan kapják a pontos időt.

A parkolójegy kiadó automaták és az ellenőri PDA készülékek közötti időpont eltérés műszakilag lehetetlen, erre 2010. január 03-óta még nem volt példa.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a parkolójegy kiadó automata nem mérőeszköz, így nem kell mérésügyi ellenőrzésnek megfelelnie.

Kérjük, hogy a pótdíjat a kiszabástól számított 15 naptári napon belül megfizetni szíveskedjenek, mert a 16. naptól a pótdíj összege (a jogszabály erejénél fogva, az abban leírt képlet alapján) emelkedik. A 60 napon túli késedelem újabb költségekkel terheli meg a pótdíj összegét.

Szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, hogy a közelmúlt néhány sajtóhíre nem szolgáltathat alapot senkinek sem ahhoz, hogy ne fizessen parkolási díjat, vagy pótdíjat. Azt javasoljuk, hogy a parkoláshoz kapcsolódó dokumentumokat (parkolójegyek, „mikuláscsomagok”, befizetett csekkek, stb.) gyűjtsék egy, lehetőleg fénytől védett helyen.

Nyomatékkal szeretnénk hangsúlyozni, hogy panaszának a határidők tekintetében NINCS HALASZTÓ hatálya!

Egy díjfizető időszakon belül (azaz ugyan azon a napon) az ugyanazon a helyen várakozó jármű nap pótdíjazható újra.

Parkolási pótdíjazásával kapcsolatosan a parkolasugyintezes@jgk.hu e-mail címre küldje elektronikus levelét, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a pótdíj fizetési felszólításon megadott telefonszámon. Ügyfélszolgálati munkatársaink az Önnel folytatott telefonbeszélgetés alatt meg tudják nézni az Ön pótdíjazásáról készített fényképfelvételeket, és tájékoztatják Önt a további teendőkröl is.