Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Kerületőrség

A kerületőrség alapvetően a közbiztonság fenntartásában működik közre, azonban feladatai többrétűek.

Ellátja az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek műtárgyai, a parkok és terek felszerelései, a növényzet valamint az önkormányzati vagyon részét képező egyéb dolgok őrzését, állagának megóvását.

A jogsértések, jogellenes cselekmények megakadályozására személyes jelenléttel törekszik.

Felelős az illegális hulladék elhelyezésének felderítéséért és azok elszállíttatásáért.

Külön utasítás alapján közös tevékenységet ellátó közterület-felügyelő életének, egészségének, testi épségének védelmére törekszik, ennek érdekében a vonatkozó jogszabályokban foglalt magatartást tanúsít, továbbá részt vesz a közlekedésrendészeti feladatok ellátásában. Felkérés esetén együttműködik a kerületi rendőrkapitánysággal és a Józsefvárosi Polgárőrséggel.