Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Parkolás üzemeltetési divízió

Koordinálja és irányítja közvetlenül, és a műszakvezetőn keresztül a parkoló ellenőrök tevékenységét, munkabeosztását, akik a díjfizető övezetekben ellenőrzik a várakozó gépjárművek díjfizetési fegyelmét, és az egyéb várakozásra jogosító engedélyeket. (lakossági várakozási engedély, mozgáskorlátozott igazolvány, parkoló tárcsa stb.) A műszakvezető közvetlenül a parkoló ellenőrök munkáját szervezi, ellenőrzi. Eligazítást, szakmai oktatást tart részükre. Továbbá a rendelkezésére bocsájtott informatikai felületen, illetve személyesen ellenőrzi a parkoló ellenőröket a tevékenységük ellátása közben. A divízióvezető ellenőrzi, irányítja a pénzkazetta ürítők munkáját. A pénzkazetta ürítők ütemterv szerint, és eseti jelleggel ürítik a parkolási fizető automaták pénzkazettáját, annak tartalmát szigorú előírások betartásával megszámolják, majd átadják a Parkolási Igazgatósággal szerződésben lévő értékszállító cég felé. A divízióvezető ellenőrzi, szervezi a parkolási fizető automata karbantartók munkáját. A karbantartók minden olyan hiba elhárítását elvégzik a VIII. kerületben található parkoló automaták esetében, amelyek nem kívánnak szakspecifikus beavatkozást. (pl.: hőpapír csere, akkumulátor csere stb.) A speciális szaktudást igénylő karbantartásokat, javításokat, szerződött cég végzi. Irányítja és ellenőrzi a parkolási pótdíjakkal kapcsolatos követeléskezeléssel foglalkozó munkatársakat. A be nem fizetett pótdíjakkal kapcsolatban a követeléskezelés fázisai a következők. 15 nap után, az alappótdíjból, emelt pótdíj lesz. Be nem fizetés esetén 30-60 nap között felszólító levél kerül kiküldésre. A felszólítást követően, a továbbiakban egy éven belül kiküldésre kerül a fizetési meghagyás, ezt követően pedig perré alakul a követelés a szerződött jogi képviselő útján, amennyiben a felsorolt fázisok egyikében sem kerül kiegyenlítésre az eljárásban szereplő összeg. Ellenőrzi, irányítja a monitoring munkatárs tevékenységét, akinek az elsődleges feladata a pénzérmék számolásával összefüggő adminisztrációs folyamatok kontrollja, nyilvántartása.

1084 Budapest Német utca 17-19.

  • Varga Zsolt, divízióvezető
  • Eitler Zoltán, műszakvezető
  • Ladó Balázs, műszakvezető
  • Somogyi István monitoring referens
  • Szmrek Szilvia, parkolás követeléskezelési referens
  • Csurgó Anita, parkolási adminisztrátor
  • Varró István, parkolás karbantartó csoportvezető
  • Forgács József követeléskezelési referens