Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Lakásgazdálkodási divízió

Feladatkörébe tartozik a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlemények bérbeadása, a bérleti – és kapcsolódó külön szolgáltatási díjak számlázása, azok beszedése és behajtása, valamint az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.

A Lakásgazdálkodási divízióvezető irányítja, koordinálja és ellenőrzi a divízióba tartozó irodák munkáját. Együttműködik a Társaság többi szervezeti egységével és gondoskodik a szervezeti egységek egyműködését biztosító információ-áramlásról. Betartja és betartatja a munkájával összefüggő vonatkozó rendeleteket, előírásokat és utasításokat. Beszámolókat és jelentéseket készít a Társaság vezetői részére. Tulajdonosi döntéseket készít elő és gondoskodik azok végrehajtásáról. Az önkormányzati vagyon megóvása érdekében, javaslatokat tesz a divízióba tartozó vagyonkezelési feladatok ellátásának hatékonyabb működésével kapcsolatban. Részt vesz a területéhez tartozó Képviselő-testületi, vagy Bizottsági üléseken.

1084 Budapest, Őr u. 8.

0613135607

  • Szalva Judit, operatív munkatárs