Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Üzemeltetési divízió

A divízió feladatkörébe tartozik a fenntartási, épület- és épületgépészeti, valamint karbantartási feladatok ellátása a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményeiben, a Napraforgó Egyesített Óvoda tagóvodáiban, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyein (ide tartoznak a JSZSZGYK üzemeltetésében lévő kerületi általános iskolák tálalókonyhái és ebédlői is), és a Józsefvárosi Önkormányzat telephelyein. A Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló telkek, épületek, albetétek nyilvántartása, ingatlanok műszaki ellenőrzése, felújítási, karbantartási és gyorsszolgáltatási tevékenységek elvégzése, végeztetése. A közműszolgáltatókkal folyamatos kapcsolattartás, a kifizetésekhez szükséges számlák ellenőrzései teljesítés igazolások, lakóépületek víz- és elektromos fogyasztásának ellenőriztetése a főmérők havi leolvasásával. Bontásra kijelölt, valamint értékesített ingatlanból, épületből kiköltöztetések lebonyolítása, kiürítés, a közüzemi szolgáltatások megszüntetése.

Az Üzemeltetési divízióvezető a szakterülethez kapcsolódó műszaki tevékenység konkrét feladatainak előkészítését, lebonyolítását és irányítását látja el. Irányítja és ellenőrzi a divízióhoz tartozó irodák működését, beszámolókat és jelentéseket készít a Társaság vezetői részére. Tulajdonosi döntéseket, előterjesztéseket készít elő. Közbeszerzési és beszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentációk előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanszolgáltatási és közmű ügyintézési feladatok ellátása, az önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek és épületek karbantartását, üzemszerű működésének fenntartását biztosítja. Együttműködik a Társaság többi szervezeti egységével. Betartja és betartatja a munkájával összefüggő rendeleteket, előírásokat és utasításokat. Részt vesz a területéhez tartozó Képviselő-testületi, vagy Bizottsági üléseken.

  • Szeip István üzemeltetési divízióvezető
  • Czégeni Klára – titkársági referens