Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Közterület, köztisztaság

A Józsefvárosi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kerület közterületein az illegális szemétlerakás megakadályozására, illetve a köztisztasággal összefüggő szabálysértőkkel szembeni hatékonyabb fellépésre.

Józsefváros közterületein sajnálatos módon jelentős mértékű az illegálisan kihelyezett hulladék (kommunális, építéssel összefüggő, bútorlapok stb.) mennyisége. A Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai minden évben közel 8000 m3 - havonta megközelítőleg 650 -700 m3 – illegálisan kihelyezett háztartási és veszélyes hulladék összegyűjtését és égetőbe történő szállítását végezték el. Munkatársaink naponta takarítják a kerület különböző közterületeit, kiemelt hangsúlyt fektetve a felújított terekre és parkokra, és a közterületeken található szemetes és kutyapiszok-gyűjtő edények rendszeres ürítésére. A folyamatos és hatékony közterületi tisztítást a kézi takarítást végző emberi erőforrás biztosításán túl, önjáró takarítógépek üzemeltetésével valósul meg a közterületek hatékonyabb takarítása.

2018 év óta olyan speciális környezetbarát bio-folyadék beszerzésére és alkalmazására került sor, amelyet a nagynyomású felülettisztító berendezés tartályába töltött vízzel összekeverve az út-és járdafelületekre, illetve kutyafuttatók talajára fújva, egyrészt nagyon kellemes illathatás érhető el, valamint a burkolt felületeken lévő állati és emberi eredetű szennyeződések maradványait teljesen lebontja.

Az Önkormányzat minden kerületi kutyatulajdonos részére ingyenesen biztosít havonta 100 darab kutyapiszok gyűjtő zacskót, amelyeket a Városüzemeltetési Igazgatóság 1086 Budapest, Dankó utca 3-5. szám alatti telephelyén vehetnek át.

A városüzemeltetés munkatársai a fentiekben felsorolt köztisztasági feladatokat a szombati, illetve a vasárnapi napokon is ellátják.