Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Közterület, köztisztaság

A Józsefvárosi Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kerület közterületein az illegális szemétlerakás megakadályozására, illetve a köztisztasággal összefüggő szabálysértőkkel szembeni hatékonyabb fellépésre.

Józsefváros közterületein sajnálatos módon jelentős mértékű az illegálisan kihelyezett hulladék (kommunális, építéssel összefüggő, bútorlapok stb.) mennyisége. A Városüzemeltetési Igazgatóság munkatársai ebben az évben is közel 8000 m3 - havonta megközelítőleg 650 -700 m3 – illegálisan kihelyezett háztartási és veszélyes hulladék összegyűjtését és égetőbe történő szállítását végezték el, valamint a közfoglalkoztatottak bevonásával naponta takarítják a kerület különböző közterületeit, kiemelt hangsúlyt fektetve a felújított terekre és parkokra, és a közterületeken található szemetes és kutyapiszok-gyűjtő edények rendszeres ürítésére. A folyamatos és hatékony közterületi tisztítást a kézi takarítást végző emberi erőforrás biztosításán túl, külön gépjárműre szerelt nagynyomású felülettisztító berendezéssel végzik, illetve a 2016. évben további nagynyomású, illetve önjáró takarítógép beszerzését tervezi az Önkormányzat.

A városüzemeltetés munkatársai a fentiekben felsorolt köztisztasági feladatokat a szombati, illetve a vasárnapi napokon is ellátják.