Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Tűz- és munkavédelem

Feladatunk az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek betartatása, a munkahelyi balesetek és tűzesetek megelőzése, a károk minimalizálása a megfelelő jogszabályi, szabványi háttér folyamatos figyelembevétele mellett.

 

Tűzvédelem: Tűzvédelmi szabályzat és tűzriadó terv elkészítése, naprakészen tartása; tűzriadó gyakorlat évenkénti megtartása és dokumentálása; éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás megtartása; tűzvédelmi előírások betartásának belső ellenőrzés során való figyelemmel kísérése, tapasztalatainak dokumentálása, az ellenőrzési tapasztalatok alapján intézkedési terv elkészítése; közreműködés a szakhatósági (katasztrófavédelmi) szemlék során; képviselet a tűzesetek, rendkívüli események alkalmával; jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségek megtétele a hatóság felé; munkaterületek vonatkozásában, az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett rendszerek megfelelő időben történő szakvállalat által történő ellenőriztetése és dokumentálása; valamennyi tűzvédelemmel összefüggő eszköz és felszerelés nyilvántartásának elkészítése.

 

Munkavédelem: Munkavédelem teljes körű megszervezése, az ahhoz kapcsolódó valamennyi feladat előkészítése, koordinálása és végrehajtásának megszervezése; rendszeres munkavédelmi ellenőrzés (szemle) lefolytatása, az ellenőrzésről jegyzőkönyv készítése intézkedési tervvel együtt megbízó részére; minden munkabaleset esetén a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése (kivizsgálás, jelentés, nyilvántartás); munkavédelmi szabályzat; szabályozás elkészítése, felülvizsgálata a törvénymódosítások figyelembevételével; üzembe helyezés előkészítése, lefolytatása; egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása; kapcsolattartás a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, velük közösen a munkahelyi elsősegélynyújtók képzésének és továbbképzésének megszervezése.

  • A munkavállalók munkavédelmi felkészítése, az MVT. szerinti oktatás, illetve a munkavédelmi szabályzat szerinti számonkérése és lebonyolítása a tematika kidolgozásától a nyilvántartásig.
  • A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak ellenőrzése.
  • Közreműködés a munkabalesetek során: kivizsgálás, jelentés, ill. az ezzel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítése.
  • Munkabiztonsági kockázat értékelés kidolgozása, napra kész állapotban tartása.
  • Munkavédelmi képviselőkkel történő kapcsolattartás, konzultálás

 

Deák Bálint, egyéni vállalkozó
info@tuzparipa.hu