Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Körzetek, várakozási és általános parkolási információk

Józsefvárosban díjtarifa (parkolási óradíj) szempontjából jelenleg három parkolási díjtarifa övezet van.

A díjövezet: 600 Ft/óra üzemidő: 08.00-22.00
(max. várakozási idő: 3 óra)

Bp. VIII kerület Múzeum krt. - Rákóczi út - Luther utca-II. János Pál Pápa tér- Nagyfuvaros utca- Mátyás tér (József utca és Tavaszmező utca között) -Tavaszmező utca – Koszorú utca- Baross utca 96. - Szigony utca- Üllői út által határolt terület, beleértve a határolóutakat és tereket is.

 

B díjövezet 450 Ft/ óra üzemidő 08.00-20.00
(max. várakozási idő: 3 óra)

Bp. VIII. kerület Luther utca-II. János Pál Pápa tér - Nagyfuvaros utca- Mátyás tér - Tavaszmező utca- Koszorú utca- Baross utca 96. - Szigony utca-Üllői út-Nagyvárad tér- Orczy út-Orczy tér- Fiumei út – Festetics utca-Mosonyi utca- Lóvásár utca-Kerepesi út – Baross tér (Keleti pu)- Rákóczi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve Luther utca, II. János Pál Pápa tér, Nagyfuvaros utca, Mátyás tér(József utca és Tavaszmező utca között), Tavaszmező utca, Koszorú utca, Baross utca 96., Szigony utca.

 

C díjövezet 300 Ft/óra üzemidő 08.00-18.00
(max. várakozási idő: 3 óra)

Tisztviselőtelep és Ganz negyed várakozási övezet: Bp. VIII kerület Orczy út-Üllői út-Könyves Kálmán krt. -Kőbányai út – Orczy tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve Orczy utat és az Orczy teret.

Százados úti negyed várakozási övezet: Bp. VIII. kerület Kerepesi út- Hungária krt-Salgótarjáni utca- Asztalos Sándor utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is.

 

MOBILBEHÍVÓ ZÓNÁK

3081 (600 Ft/óra, 08.00-22.00)
Múzeum krt- Rákóczi út- Blaha Lujza tér- József krt- Üllői út- Kálvin tér által határolt terület, kivéve a határoló utakat és tereket.

 

3082 (600 Ft/óra, 08.00-22.00)
József krt-Rákóczi út- Luther utca- II János Pál Pápa tér- Nagyfuvaros utca- Mátyás tér (József utca és Tavaszmező utca között)- Tavaszmező utca- Koszorú utca- Baross utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve a József körutat, Rákóczi utat, II. János Pál Pápa teret, Baross utcát, Luther utca 6 szám előtti parkolót és a Rákóczi teret

 

3083 (600 Ft/óra, 08.00-22.00)
József krt- Harminckettesek tere- Baross utca- Szigony utca- Üllői út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve a József körutat, a Baross utcát, a Harminckettesek terét és az Üllői utat.

 

3084 (450 Ft/óra, 08.00-20.00)
Szigony utca- Baross utca- Illés utca- Korányi Sándor utca- Üllői út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve a Baross utcát, az Üllői utat és a Szigony utcát.

 

3085 (450 Ft/óra, 08.00-20.00)
Rákóczi út- Luther utca- II. János Pál Pápa tér - Nagyfuvaros utca Mátyás tér (József utca és Tavaszmező utca között)- Tavaszmező utca- Koszorú utca- Baross utca- Orczy tér- Fiumei út- Festetics György utca- Mosonyi utca- Lóvásár utca- Kerepesi út- Baross tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve a Rákóczi utat, Luther utcát, II. János Pál Pápa teret, Nagyfuvaros utcát, Mátyás tér(József utca és Tavaszmező utca között), Koszorú utcát, Baross utcát, Fiumei utat, Kerepesi utat, Baross teret.

 

3086 (450 Ft/óra, 08.00-20.00)
Korányi Sándor utca- Illés utca- Baross utca- Orczy tér- Orczy út- Nagyvárad tér-Üllői út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve a Baross utcát, Orczy teret, Orczy utat, Nagyvárad teret és az Üllői utat.

 

3087 (300 Ft/óra, 08.00-18.00)
Kerepesi út- Hungária krt- Salgótarjáni út- Asztalos Sándor utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve a Kerepesi utat, Hungária körutat.

 

3080 (300 Ft/óra, 08.00-18.00)
Orzcy út- Üllői út- Könyves Kálmán krt. -Kőbányai út által határolt terület, kivéve a határoló utakat és tereket.

 

3088 (fővárosi mobilkód) (600 Ft/óra 08.00-22.00)
József krt, Harminckettesek tere, Rákóczi tér, Múzeum krt., Rákóczi út, Üllői út 2-től 78-ig, Baross utca 2-96 -ig, Baross utca 1-89-ig, Luther utca 6 szám előtti parkoló, II János Pál Pápa tér.

 

3089 (fővárosi mobilkód) (450 Ft/óra, 08.00-20.00)
Orczy út, Fiumei út, Fiumei aluljáró, Kerepesi út, Baross tér (Keleti pu.)
Baross utca 98-tól 134-ig, illetve Baross utca 93-tól 135-ig

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a Tisztviselőtelep és Ganz negyed várakozási övezet területén az első megállást követő 1 órás ingyenes várakozási lehetőség MEGSZÜNIK!

 

PÓTDÍJAK MÉRTÉKE

 

A ZÓNA 08:00-22:00 600Ft/óra

15 napon belül   15 napon túl
Személyautó  10.200.-Ft    24.600.-Ft
Teherautó,Busz  30.600.-Ft    73.800.-Ft

 

B ZÓNA 08:00-20:00 450Ft/óra

15 napon belül   15 napon túl
Személyautó  6.750.-Ft    18.450.-Ft
Teherautó,Busz  20.250.-Ft    55.350.-Ft

 

C ZÓNA 08:00-18:00 300Ft/óra

15 napon belül   15 napon túl
Személyautó  3.900.-Ft    12.300.-Ft
Teherautó,Busz  11.700.-Ft    36.900.-Ft

 

A díjfizető övezetek területén várakozni csak parkolási díj megfizetése mellett, vagy a különféle várakozási hozzájárulások birtokában szabad. A parkolási díj megfizethető a parkolási zónákban elhelyezett parkolójegy kiadó automatákból készpénz érme bedobásával megváltott parkolójegy vásárlásával, vagy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül mobiltelefonról indított mobil parkolással lehet.

A Józsefváros területén díjfizető övezetekben állandó bejelentett lakosok az üzemben tartásukban álló egy autóra lakossági várakozási hozzájárulást kaphatnak..

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2021.09.10. napján hatályba lépett módosítása alapján lakosonként kérelmezhető az ingyenes lakossági várakozási hozzájárulás, amelynek kiváltásáért regisztrációs díjat továbbra sem kell fizetni a 8. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmezőknek, a második autóra pedig továbbra is kedvezményesen lehet várakozási engedélyt igénybe venni a Rendeletben előírtak szerint.

Új lakossági várakozási hozzájárulás folyamatosan igényelhető.

A sorban állás elkerülése érdekében célszerű igénybe venni az elektronikus ügyintézést.

Regisztrációt követően a weboldalra újra belépve az ÜGYFÉLKAPU „Várakozási engedély igénylése " menüpontján keresztül lehet új lakossági engedélyt kérni, vagy a már meglévő lakossági engedélyt meghosszabbíttatni. Ha a megelőző évben már volt az autójára lakossági engedélye, és sem a jogosult, sem a gépkocsija adataiban nincs változás, az adatvédelmi szabályok változása miatt, a várakozási engedélyhez szükséges minden adat, újbóli megadása szükséges.

A személyes-és a gépjármű adatokat, illetőleg a lejáró engedély számát hosszabbítás esetén is kérjük megadni.

Amennyiben az év közben eladja gépkocsiját, és új autót vásárol, akkor az engedélyben módosítanunk kell az autó adatait. Ebben az esetben is új igényt szükséges benyújtani, és személyesen vagy meghatalmazott útján szükséges bejelenteni az autó cserét és bemutatni az új forgalmi engedély valamint a kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványának eredeti példányát. Rendszámcsere esetén is ezt a fajta eljárást szükséges követni.

Lakossági várakozási hozzájárulás személyesen is igényelhető a Német u. 17-19. sz. alatti ügyfélszolgálaton.

A várakozási engedélyt azok a Józsefváros díjfizető övezeteiben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek is megkaphatják, akik munkáltatójuktól, cégüktől (az annak tulajdonában álló) gépkocsit kapták meg állandó használatra. Ebben az esetben a munkáltató cégszerű nyilatkozatát is mellékelni kell a kizárólagos használatról. Ugyanígy a lízingelt/tartós bérletbe átvett gépkocsikra is jár a várakozási hozzájárulás, ez esetben a lízingszerződés, ill. tartósbérleti szerződés mellékelésére van szükség. Magánszemélyek közötti kölcsön adást, vagy üzemben tartói jog átruházást csak a forgalmi engedélybe bejegyezve tudunk elfogadni.

A lakossági várakozási hozzájárulás költségtérítés mentes, de a lakosonkénti második autóra most is meg kell fizetni az éves parkolási díjat. Az éves parkolási díj az adott területen érvényes egy órai parkolási díj 250 szeresének, a gépkocsi környezetvédelmi besorolásának megfelelő kedvezménnyel csökkentett összege.

A Budapest Főváros tulajdonában álló közterületi parkolóhelyeken a kerületi lakossági várakozási engedély birtokában is kell parkolási díjat fizetni. A Józsefváros közigazgatási területén lévő, ám a Fővárosi Önkormányzat tulajdonban álló parkoló területek közül csak az alábbi helyeken fogadhatjuk el a józsefvárosi lakossági várakozási hozzájárulásokat:

 • Baross utca
 • Harminckettesek tere
 • Ludovika tér
 • Üllői út
 • II. János Pál pápa tér
 • Orczy út
 • Luther utca 4.
 • Fiumei út

A kerületi lakossági várakozási engedélyek kedvezményre, ingyenes parkolásra az alábbi területeken és közutakon nem jogosítanak:

 • Baross tér
 • Blaha Lujza tér
 • József körút
 • Múzeum körút
 • Rákóczi tér
 • Rákóczi út
 • Kerepesi út
 • Keleti Pályaudvar indulási és érkezési oldal

Gazdálkodói várakozási hozzájárulást a kerület, fizető övezeteiben fiókkal, telephellyel, székhellyel rendelkező intézmények, vállalkozások, szervezetek kérhetnek a tulajdonukban, üzemeltetésükben lévő gépkocsikra. Az intézményi várakozási hozzájárulás parkolási óradíjkedvezménye 50 százalékos, amelyet a jegyváltáskor, vagy a mobil parkoláskor érvényesíthetnek. A gazdálkodói várakozási hozzájáruláshoz mellékelni kell a cégkivonat, aláírási címpéldány, gépjárműadó nullás adóigazolás másolatát, szükség esetén egy meghatalmazás eredeti példányát. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás költségtérítése nem változott, gépjárművenként 3.000.-HUF.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás igénylésének időpontjában fennálló 30 napnál nem régebbi parkolási és pótdíjfizetési kötelezettség esetén a lakossági várakozási hozzájárulás kizárólag abban az esetben bocsátható ki hogyha a gépjárműnek 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és vitatott várakozási díj és pótdíjtartozása áll fenn.

Parkolási díj megfizetése nélkül várakozhatnak a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek, lakossági várakozási hozzájárulás birtokában az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező józsefvárosi lakosok regisztrált járművei, a városrendészeti behajtási-és várakozási engedéllyel rendelkező járművek, az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokában az egészségügyi és szociális ellátást végzők járművei.

 

Forma nyomtatványok:

 

 

 

Parkolási körzetek és információk a Google térképén történő megtekintéséhez, kattintson ide.
Zóna kezdete táblák