Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Lakásgazdálkodási és hátralékkezelési iroda

Illetékességi területe: A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

Főbb tevékenységei:

 • határozott idejű bérleti jogviszony hosszabbítása, előbérleti jog alapján
 • bérbeadás pályázat útján
 • rendkívüli élethelyzetben lévőkkel létesített bérlet, pályázaton kívül
 • bérlő halála után a lakásban visszamaradt jogcím nélküli használók elhelyezése
 • bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok teljesítése érdekében
 • bérbeadás bérlőkijelölési és bérlő kiválasztási jog alapján
 • bérbeadás házfelügyelői szolgálati jelleggel
 • bérbeadás közszolgálati alkalmazottak részére szolgálati jelleggel, felnőtt- és gyermek háziorvosi feladatok ellátására szolgálati jelleggel
 • törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási vagy elhelyezési kötelezettség alapján
 • bérbeadás közérdekű célok megvalósítása érdekében
 • bérbeadás HVT területén feltétel bekövetkeztéig
 • bérbeadói felmondással érintett lakás ismételt bérbeadása
 • bérleti jogviszony folytatásának elismerése, megtagadása
 • bérlőtársi jogviszony keletkezése, megszüntetése:
 • a.) Bérlőtársi jogviszony megszűnése a bérlőtársak nyilatkozata alapján
 • b.) Bérlőtársi jogviszony megszűnése bíróság ítélete alapján
 • c.) Bérlőtársi jogviszony megszűnése elhalálozással
 • befogadás
 • albérletbe adás
 • állampolgári cserék jóváhagyása, megtagadása
 • lakbér megállapítás:
 • a.) a szociális helyzet alapján fizetendő szociális lakbér megállapítása, amelyet követően, az erről szóló értesítés kézhezvétele után kérhető a lakbértámogatás megállapítása, melynek ügyintézési helye a Szociális Iroda.
 • b.) költségelvű lakbér megállapítása
 • c.) piaci alapú lakbér megállapítása
 • minőségi cserék – bizottsági döntés alapján - teljes körű ügyintézése
 • a lakások paraméterváltozása miatt a bérleti szerződések módosítása
 • névváltozások miatt a bérleti szerződések módosítása
 • a benyújtott lakásbővítési (csatolás) kérelmek teljes körű (előterjesztés készítése, bizottsági döntés alapján a Lakásbérleti Előszerződés megkötése, a műszaki csatolást követően végleges Lakásbérleti Szerződés megkötése) ügyintézése
 • a rehabilitációs területeken - RÉV 8Zrt.-vel együttműködve - bérlői kihelyezések ügyintézése
 • a bontandó épületekből - a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. között létrejött megállapodások alapján - bérlői kihelyezések ügyintézése
 • a bérlők bérleti jogviszonyának felmondásra történő átadása – bérleti díjtartozás miatt - az Ügyvédi Irodák részére a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat felé – heti rendszerességgel – információ szolgáltatás a hozzájuk forduló ügyfelekkel kapcsolatban
 • tulajdonosi hozzájárulások meghozása, bérleti szerződések megkötése
 • panaszos levelek kivizsgálása, megválaszolása
 • előterjesztések készítése, napi levelezések megírása
 • KVR programban az adatváltozások rögzítése, nyilvántartások vezetése
 • napi kapcsolattartás a társirodákkal, társszervekkel
 • ügyfélfogadás

A hátralék hatékonyabb kezelése és beszedése érdekében, 2008. év végén alakult meg a Hátralékkezelési Iroda.

Feladata: a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti/használati- és kapcsolódó közüzemi szolgáltatási díjainak hátralékaival kapcsolatos, hátralékkezelési feladatok teljes körű ellátása.
Fizetési felszólítások elkészítése, hátralékok illetve támogatások kezelése. Támogatások kapcsán a Szociális Irodával, valamint a Családsegítő Szolgálattal való szoros kapcsolattartás. A 16/2010.(III.08.) számú önkormányzati rendelet alapján, bérlői kérelmek és részletfizetési megállapodások elbírálása, megkötése, betartatása, nem teljesítés esetén annak felmondása és a szükséges intézkedések megtétele. Jogcímnélküli lakáshasználók esetén a részletfizetési kérelmek előterjesztése, kedvező bizottsági döntést követően, a megállapodások megkötése, betartatása, nem telesítés esetén annak felmondása és a szükséges intézkedések megtétele.

A kapcsolódó rendeletek és jogszabályok alapján, bérleti jogviszony felmondásának, jogcímnélküli használók esetén a lakás kiürítésének kezdeményezése.

Hetente háromszor félfogadási időben, az Iroda munkatársai személyesen állnak az ügyfelek rendelkezésre és szakszerű tájékoztatás mellett, kezelik az esetleges panaszokat és kérelmeket.