Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Társasházi tulajdonosi képviselet, közös- és egyéb költségek utalása

Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi ingatlanok (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) tulajdonosi képviselete a birtokolt tulajdoni hányad arányában, közös költségek és egyéb kötelezettségek átutalásának előkészítése, valamint az üresen álló önkormányzati tulajdonú albetétekbe mellékvízmérő felszerelése.

Feladataink:

 • képviseljük az Önkormányzatot a társasházak közgyűlésein az önkormányzati tulajdonú albetétek tekintetében
 • folyamatosan figyelemmel kísérjük, felülvizsgáljuk a társasházak közös képviselői által készített elszámolásokat, költségvetéseket, mérlegeket
 • véleményezzük a társasházban elvégzendő műszaki munkák bekért árajánlatait
 • rendkívüli ügyekben gondoskodunk a közgyűlés összehívásáról
 • eljárunk az önkormányzati tulajdont érintő – osztatlan közös tulajdonban lévő – vagyonrészek elidegenítése, csatolása, hasznosítás tárgyában
 • a társasházi alapító okirat módosítását, és/vagy szervezeti-működési szabályzatát, vagy annak módosítását, valamint az ehhez kapcsolódó összes dokumentációt az Önkormányzat nevében aláírjuk
 • társtulajdonosi hozzájárulás megadása
 • az önkormányzat tulajdonjogával érintett albetétek közös költségének egyeztetése, kiszámítása társasházanként, továbbá az utalások érdekében az előírt határidőig történő továbbítása az Önkormányzat, illetve cégünk pénzügyi irodája felé
 • a közgyűlési jegyzőkönyvekben foglalt határozatok, illetve a kapott tulajdonosi folyószámlák alapján a fizetési kötelezettségek ellenőrzése, egyeztetése
 • megállapodások előkészítése és megkötése
 • mellékvízmérők szerelése az önkormányzati tulajdonú albetétekbe, a 6 éven túl felszerelt mellékvízmérők újrahitelesítése, esetleges cseréje
 • indokolt esetben a társasházzal szemben peres eljárást kezdeményezünk

Munkánk ellátása során igyekszünk – az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva – segítséget nyújtani a közös képviselők és a magántulajdonosok részére. Segítséget nyújtunk továbbá ügyfeleink részére a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletek megismerésében és értelmezésében.