Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Bérlemény értékesítés, az értékesítésből származó bevételek kezelése

Cégünk 2004. március 1-től végzi az elidegenített albetétek nyilvántartását és pénzügyi bonyolítását. E feladatunk keretében a megküldött adásvételi szerződéseket nyilvántartásba vesszük, részletfizetés esetében vezetjük a vevői folyószámlákat, gondoskodunk a vételárhátralék megfizetéséhez szükséges csekk kiküldéséről, az elmaradt vételárhátralékok behajtásáról. A nem lakás célú helyiségek esetében a Józsefvárosi Önkormányzat nevében kiállítjuk a vevő pénzügyi teljesítéséről szóló számlát, amelyet a helyiségek vevői részére megküldünk. Az Önkormányzat elidegenítési forgalom céljára elkülönített bankszámlájának számszaki ellenőrzését elvégezzük, a befolyt bevételekről tételes elszámolást készítünk.

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2004. év során közbeszerzési pályázatot írt ki a teljes (2004. előtt értékesített ingatlanokat is érintő) tevékenység ellátására, amelyet Társaságunk megnyert.

A Képviselő-testület 277/2007. (V. 24.) számú határozata alapján 2007. szeptember 1-től látjuk el a lakás és nem lakás célú helyiség bérlemények, valamint üres albetétek értékesítését. A ránk bízott feladatokat az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 37/2003. (VII. 7.) számú vagyonrendelete, a 15/2005. (IV. 20.) számú helyiség elidegenítési rendelete, valamint a 16/2005. (IV. 20.) számú lakás elidegenítési rendelete alapján látjuk el. A hatályos jogszabályokat honlapunkon a jogszabályok menü alatt megtalálják.

A vételi kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványokat, a szükséges iratok jegyzékét, az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges igazolások jegyzékét és beszerzésének lehetőségét a lap alján található linkekre kattintva érhetik el.

Feladatunk az elidegenítési folyamat felgyorsítása; a nagy érdeklődésre számot tartó árverések megrendezése, sikeres lebonyolítása; azon üres helyiségek társasházak részére történő hasznosítása, amelyeknek fenntartása az Önkormányzat számára gazdaságtalan (pincei helyiségek, emeleti tárolók, stb).

Feladataink között szerepel még többek között:

  • a jelzálogjog törlő nyilatkozatok kiállítása
  • a jelzálogjog bejegyzési engedély kiállítása
  • a részletfizetéssel terhelt ingatlanok tulajdonjog változásához kapcsolódó engedélyek kiállítása a tulajdonos hozzájárulása alapján
  • ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett tulajdonjog rendezése
  • téves adásvételi szerződések esetén az adásvételi szerződés módosítás elkészítése, aláírása, földhivatali ügyintézés

Eljárási díjak az adásvételi szerződés megkötésekor:

Kisfalu Kft. felé megfizetendő eljárási díj egységesen 5 500,- Ft + ÁFA, azaz 6 875,- Ft

Földhivatal eljárási illetéke 6 600,- Ft. Tulajdonjog fenntartással kötött adásvétel esetén az eljárási díjat kétszer kell megfizetni. Bérlakás értékesítését a Földhivatal eljárási illetéke nem terheli.

Felhívjuk figyelmüket, hogy aktuális árverési felhívásunkban szereplő ingatlanokról az ingatlan.com hirdetési portálon tájékoztatót találnak.