Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Helyiség bérbeadás

A Képviselő-testület 277/2007. (V. 24.) számú határozata alapján 2007. szeptember 1-től látjuk el a nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, valamint pénzügyi feladatokat. A tevékenység előkészítése, a legkisebb kellemetlenséggel járó átvétel, a kitűzött célok megvalósítása érdekében részt vettünk a szabályozó rendeletek módosításában, az átadás-átvétel megszervezésében. A ránk bízott feladatokat az 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 37/2003. (VII. 7.) számú vagyonrendelete, a 17/2005. (IV. 20.) számú helyiség bérbeadási rendelete alapján látjuk el.

Fő célunk a több év óta hasznosításon kívül eső üres helyiségek bérbeadása, hasznosítása, amelyek mind a tulajdonos Önkormányzat, mind az adott házban élők, dolgozók mindennapi életében kellemetlenségeket, plusz kiadásokat jelentenek, ezáltal visszaszorítva az önkényes beköltözést, a helyiségek feltörését, az illegális szemét elhelyezést.

2011. január 1. napjától irodánk látja el az üres telkek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat, így a számlázást, díjbeszedést, hátralékbehajtást is.

Bérbevétel kérelem nyomtatvány gazdasági társaság kérelmező részére

Bérbevételi kérelem nyomtatvány egyéni vállalkozó kérelmező részére

Tájékoztató a bérlő által a bérbeadó helyett elvégzendő munkálatok megtérítésének lehetőségeiről

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzattól bérbe vehető üres nem lakás céljára szolgáló helyiségekről az ingatlan.com hirdetési portálon tájékoztatót helyeztünk el. A bérbevétel feltételeiről munkatársainknál érdeklődjenek. A hirdetési portálon megtalálhatók továbbá az aktuális versenyeztetési eljáráson bérbe vehető ingatlanok felhívása is.