Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Gazdálkodási adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók.

  Éves beszámoló mérlege, 2015.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2015.
  Eredménykimutatás, 2015.
  Könyvvizsgálói záradék, 2015.

  Üzleti terv, 2016.
  Mérleg terv, 2016.
  Eredménykimutatás terv, 2016.

  Költségvetés, 2016.
  Éves beszámoló mérlege, 2016.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2016.
  Eredménykimutatás, 2016.
  Üzleti jelentés, 2016.

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

  395 fő munkavállaló
  Egy havi összes munkabér bruttó 89.605.059,- Ft.
  Havi cafetéria: bruttó 5.688.542,-

  Vezető állású munkavállalók juttatásai

 3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

  2011. évi CXII. törvény alapján nyilvános szerződések, 2017.10.