Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.

Társasházkezelés

A Társasházkezelő Iroda elsődlegesen a VIII. kerületi társasházak közös képviseletének teljeskörű ellátását végzi. Kezelt épületeinknek (közel 200 db társasház) nagyobb hányadát a telephelyeinkhez (1082 Budapest, Baross utca 84.; 1081 Budapest, Kiss József utca 19.) közel lévő épületek teszik ki.

A társasházak kezelőcsoportokra vannak leosztva, társasházkezelő referensre és gépi könyvelőre. Az iroda elsődleges feladata a vegyes, illetve 100%-ban magán tulajdonban lévő épületek közös képviseletének ellátása. Munkatársaink nagy gyakorlattal rendelkeznek a Társasházak speciális kezelésében. Célunk, hogy a Tisztelt Tulajdonosok olyan szolgáltatást kapjanak, amely igényeiket maximálisan kielégíti.

Természetesen kérjük, és lehetőség szerint igényeljük is a Tisztelt Tulajdonközösség segítő közreműködését és tevékenységünk kontrollját is, amely mind a kapcsolat tartásában, mind az előbbieket illetően jól működhet a közgyűlés által erre választott Tulajdonostárs vagy Bizottság útján.

A JGK Zrt., mint közös képviselő legfontosabb feladatai a teljesség igénye nélkül:

 • előkészíti és összehívja a közgyűlést, gondoskodik annak jogszerű lebonyolításáról,
 • gondoskodik a társasház kötelezettségeinek teljesítéséről,
 • felszólítja a hátralékos tulajdonosokat, a hátralékaik kiegyenlítésére,
 • külön felhatalmazás alapján, illetve SzMSz vagy közgyűlési határozat szerinti feltételekkel eljárást kezdeményez a társasház felé tartozókkal szemben,
 • elkészíti és a törvényes előírások szerint a közgyűlés elé terjeszti az éves pénzügyi beszámolót, és az éves költségvetést,
 • határidőre elkészíti és benyújtja a társasház adóbevallásait, felel a számviteli előírások betartásáért,
 • biztosítja a Társasház folyamatos közmű-ellátottságát,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 • házszolgáltatást biztosít (a közgyűlés által meghatározott tartalommal),
 • biztosítja a gyors hibaelhárítást,
 • elvégezteti a tervezett karbantartási munkálatokat,
 • megszervezi és közgyűlésen hozott határozati döntés alapján lebonyolítja a tervezett felújítási munkálatokat,
 • képviseli illetve képviselteti a társasházat a bíróságok, illetve más hatóságok előtt a törvényes előírások keretein belül,
 • Lakástakarék pénztár illetve lakáskassza szerződéseinek előkészítése
 • Szabványossági vizsgálatok megrendelés törvényi előírásoknak megfelelően (tűz-, villám- és érintésvédelem), szükség esetén munkák megrendelése és ellenőrzése
 • tájékoztatja a tulajdonosokat a különböző pályázati lehetőségekről, külön megbízás alapján elkészíti és benyújtja a pályázatokat, gondoskodik a pályázati kiírás betartásáról és a pályázat tárgyának lebonyolításáról.

A feladatok ellátása során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Számvizsgáló Bizottsággal.

Minden olyan kérdésben egyeztetünk a Számvizsgáló Bizottsággal, amely kérdésben ilyen tartalmú kötelezettséget ír elő a törvény, az Alapító Okirat, az SzMSz, illetve a közgyűlési határozat.

Fontosnak tartjuk, hogy az ügyfél a felmerült problémájára megoldást találjon a kapcsolat felvétel időpontjában. Minden panasz és hiba bejelentést mindenkinek kötelessége felvenni, majd intézkedni a tulajdonos, illetve a tulajdonközösség érdekeinek figyelembevételével.

Tevékenységi körünk legfontosabb feladatait minden esetben a határidők betartásával végezzük.

A beszámoló közgyűléseket minden évben a törvény által előírt május 31-ig megtartjuk, év elején/szükség szerint minden kezelésünk alatt álló épületben elvégezzük a műszaki állapot felmérését. A felmérések alapján pályázati támogatások igénybevételére ösztönözzük a társasház tulajdonközösséget, a pályázat sikeressége érdekében magasabb felújítási költség, vagy célbefizetés teljesítését javasoljuk a tulajdonosoknak.

A pályázat elnyerésével próbáljuk elérni a társasházak műszaki állapotának javítását. Társasházak számára közös költségen kívül más bevételi forrásokat próbálunk kiaknázni, közös területek bérbeadásával, reklámozás vagy egyéb célra, tetőtér eladásával, beépítésével.