Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.
Józsefváros újjáépül Józsefváros címer Akadálymentes oldal

Gazdálkodási adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók. 

  Éves beszámoló mérlege, 2015.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2015.
  Eredménykimutatás, 2015.
  Könyvvizsgálói záradék, 2015.

  Üzleti terv, 2016.
  Mérleg terv, 2016.
  Eredménykimutatás terv, 2016.

  Költségvetés, 2016.
  Éves beszámoló mérlege, 2016.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2016.
  Eredménykimutatás, 2016.
  Üzleti jelentés, 2016.

  Költségvetés, 2017.
  Éves beszámoló mérlege, 2017.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2017.
  Eredménykimutatás, 2017.
  Üzleti jelentés, 2017.
  Könyvvizsgálói jelentés, 2017.

  Költségvetés, 2018.
  Éves beszámoló mérlege, 2018.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2018.
  Eredménykimutatás, 2018.
  Üzleti jelentés, 2018. 
  Könyvvizsgálói jelentés, 2018. 

  Költségvetés, 2019.
  Éves beszámoló mérlege, 2019.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2019.
  Eredménykimutatás, 2019.
  Üzleti jelentés, 2019.
  Könyvvizsgálói jelentés, 2019.

  Költségvetés, 2020.
  Éves beszámoló mérlege, 2020.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2020.
  Eredménykimutatás, 2020.
  Üzleti jelentés, 2020.
  Könyvvizsgálói jelentés, 2020.

  Költségvetés, 2021.
  Éves beszámoló mérlege, 2021.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2021.
  Éves beszámoló, közszolgáltatás, 2021.
  Eredménykimutatás, 2021.
  Üzleti jelentés, 2021.
  Könyvvizsgálói jelentés, 2021.

  Költségvetés, 2022.
  Éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás, 2022.
  Éves beszámoló mérlegének kiegészítő melléklete, 2022.
  Éves beszámoló, közszolgáltatás, 2022.
  Üzleti jelentés, 2022.
  Könyvvizsgálói jelentés, 2022.

  Költségvetés, 2023.

   
 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. 

  2011. évi CXII. törvény alapján a munkavállalók és vezető állású tisztségviselők juttatásai (2024.01.) 

   
 3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama 

  2011. évi CXII. törvény alapján nyilvános szerződések, 2023.11.
  2011. évi CXII. törvény alapján nyilvános szerződések, archivált